"یکتاکوچ" متخصص شتابدهی و رشد کسب‌وکارها

از دیدگاه فدراسیون جهانی کوچینگ (ICF)، کوچینگ شبیه به نوعی شراکت است که در آن کوچ به مراجعینش در راستای دستیابی به اهداف شخصی و حرف‌ای کمک می‌کند و روند تحقق این اهداف را تسریع می‌بخشد. کوچینگ، متد و تخصصی است که کیفیت زندگی مراجعین را افزایش داده و بازدهی حداکثری در فعالیت های شخصی و بیزینسی را برای آنان ممکن می‌سازد.

مجموعه‌ی یکتاکوچ با تکیه بر علم و تخصص کوچینگ (با تایید ICF) و با تجربه‌ی بیزینس کوچینگ بیش از 100 کسب و کار فعال در ایران و خارج از ایران، سعی دارد تا مسیر رشد و شتابدهی کسب‌وکارها را سهل و هموار سازد.

ما در یکتاکوچ، کامل‌ترین خدمات بیزینس کوچینگ منجر به اقدامات عملی و پشتیبانی فعال را به صورت منحصر بفرد و مطابق با نیاز و چالش کسب‌وکار شما در اختیارتان قرار می‌دهیم. در یکتاکوچ، نسخه و آموزش از پیش ضبط شده‌ای به نام بیزینس کوچینگ وجود ندارد. همه چیز پس از ارزیابی و تحلیل کسب‌وکارها آغاز می‌شود و بیزینس کوچ شما، تا زمان حصول نتیجه در کنارتان خواهد بود.

 

حسین حیدری

نظرات برخی از مراجعین

تجربیات مراجعین یکتاکوچ را از زبان خودشان بخوانید